Chuyển tiền mặt

 • 1
  Chọn Chuyển tiền
  Tại trang chủ, chọn Chuyển tiền
 • 2
  Chọn Chuyển tiền mặt
 • 3
  Nhập thông tin giao dịch

  - Nhập thông tin người nhận: Số điện thoại, Họ và tên (không dấu), số tiền chuyển
  - Chọn hình thức nhận tiền: tại quầy Viettel hoặc Tại nhà
  - Chọn Thực hiện giao dịch

 • 4
  Xác nhận thực hiện giao dịch
  Kiểm tra và chọn Xác nhận thực hiện giao dịch. Nhập mật khẩu và OTP để hoàn tất giao dịch.