Thanh toán FCCOM

 • 1
  Chọn chức năng thanh toán khoản vay
  Đăng nhập ứng dụng, chọn Xem thêm, tại mục Tài chính, bảo hiểm chọn Thanh toán khoản vay
 • 2
  Chọn chức năng thanh toán FCCOM
 • 3
  Tìm kiếm và thanh toán khoản vay
  Tìm kiếm hợp đồng vay, kiểm tra và xác minh giao dịch
Dịch vụ thu hộ tài chính FCCOM là dịch vụ cho phép khách hàng của FCCOM có thể thanh toán trả góp thông qua Viettel Money