Liên kết thẻ ABBank

 • 1
  Liên kết thẻ ATM An Bình Bank

  - Tại màn hình trang chủ ứng dụng Viettel Money.

  - Chọn chọn mục "Cá nhân", chọn Tài khoản liên kết

  Lưu ý: Tại 1 thời điểm, Khách hàng chỉ có thể liên kết 1 thẻ ATM  với 1 thuê bao Viettel Money.

 • 2
  Chọn Ngân hàng ABBank
 • 3
  Nhập thông tin và xác thực liên kết tài khoản
  - Nhập chính xác các thông tin trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở Ngân hàng: Số tài khoản, Họ và tên chủ tài khoản, Số CMND/ Hộ chiếu.
  - Chọn "Liên kết tài khoản", xác nhận OTP và hoàn tất quá trình liên kết

-    Điều kiện:  Để liên kết ATM ngân hàng ABBank, bạn cần:

+   Sử dụng ViettelPay gói đã định danh thông tin.

+   Đã đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng.