Liên kết thẻ các ngân hàng khác

 • 1
  Liên kết thẻ các ngân hàng còn lại

  - Tại màn hình trang chủ ứng dụng Viettel Money.

  - Chọn chọn mục "Cá nhân", chọn Tài khoản liên kết

  Lưu ý: Tại 1 thời điểm, Khách hàng chỉ có thể liên kết 1 thẻ ATM  với 1 thuê bao Viettel Money.

 • 2
  Chọn Ngân hàng liên kết
  Lưu ý: thẻ ATM phải đăng ký thanh toán qua Internet Banking
 • 3
  Nhập thông tin thẻ
  - Nhập chính xác các thông tin trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở Ngân hàng: Tên chủ thẻ, Số thẻ, Ngày hết hạn hoặc ngày hiệu lực tùy từng ngân hàng
  - Chọn "Tiếp tục"
 • 4
  Nhập số tiền muốn nạp vào Viettel Money
  - Nạp tối thiểu (mặc định) 10.000 đồng.
  - Chọn "Tiếp tục".
 • 5
  Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất.