Liên kết thẻ Bảo Việt Bank

 • 1
  Liên kết thẻ Bảo Việt Bank

  - Tại màn hình trang chủ ứng dụng Viettel Money.

  - Chọn chọn mục "Cá nhân", chọn "Tài khoản liên kết"

  Lưu ý: Tại 1 thời điểm, Khách hàng chỉ có thể liên kết 1 thẻ ATM  với 1 thuê bao Viettel Money

 • 2
  Chọn ngân hàng Bảo Việt
 • 3
  Chọn hình thức liên kết
  Chọn 01 trong 02 hình thức liên kết sau:
  - Liên kết tài khoản: liên kết bằng số tài khoản
  - Liên kết thẻ: liên kết bằng số thẻ ATM
 • 4
  Nhập thông tin và xác thực liên kết tài khoản

   -Nhập chính xác các thông tin tài khoản/thẻ phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở BaoVietBank.

  - Chọn "Thực hiện liên kết"

  Xác thực OTP để hoàn tất quá trình liên kết

-    Điều kiện:  Đề liên kết ATM ngân hàng Bảo Việt, bạn cần:

+   Sử dụng ViettelPay gói đã định danh thông tin.

+   Đã đăng ký dịch vụ Ebanking của ngân hàng.

Từ khoá liên quan: