Liên kết thẻ BIDV

 • 1
  Liên kết thẻ BIDV Bank

  - Tại màn hình trang chủ ứng dụng Viettel Money.

  - Chọn chọn mục "Cá nhân", chọn "Tài khoản liên kết"

  Lưu ý: Tại 1 thời điểm, Khách hàng chỉ có thể liên kết 1 thẻ ATM  với 1 thuê bao Viettel Money

 • 2
  Chọn BIDV Bank (BIDV)

  Lưu ý
  - Mỗi KH chỉ có thể liên kết với 1 tài khoản BIDV tại 1 thời điểm. Trường hợp muốn liên kết tài khoản BIDV khác với ViettelPay thì phải hủy liên kết hiện tại và thực hiện liên kết lại.

 • 3
  Chọn hình thức liên kết
  Chọn 01 trong 03 hình thức liên kết sau:
  - Liên kết bằng BIDV Smartbanking
  - Liên kết bằng thẻ ATM
  - Liên kết bằng số tài khoản
   
 • 4
  Nhập thông tin dịch vụ

  - Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin theo hướng dẫn trên màn hình (thông tin phải TRÙNG khớp với thông tin đã đăng ký ở BIDV)
  - Tích chọn ô “Tôi đồng ý với các điều khoản, điều kiện dịch vụ thanh toán của BIDV”.
  - Chọn “Xác nhận”.
  - Sau đó chọn tài khoản thanh toán đang hoạt động tại BIDV.
  - Xác nhận OTP để hoàn tất liên kết

-    Điều kiện:  Đề liên kết ATM ngân hàng BIDV, bạn cần:

+   Đã đăng ký dịch vụ BIDV SmartBanking

+   Hệ thống sẽ gửi OTP về số điện thoại đăng ký nhận OTP của dịch vụ BIDV SmartBanking.