Liên kết thẻ MB Bank

 • 1
  Liên kết thẻ ATM MB Bank

  - Tại màn hình trang chủ ứng dụng Viettel Money.

  - Chọn chọn mục "Cá nhân", chọn Tài khoản liên kết

  Lưu ý: Tại 1 thời điểm, Khách hàng chỉ có thể liên kết 1 thẻ ATM  với 1 thuê bao Viettel Money.

 • 2
  Chọn MBBank
 • 3
  Nhập thông tin thẻ
  - Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin thẻ theo yêu cầu (các thông tin phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở MB Bank)
  - Chọn "Liên kết thẻ ATM"
  - Nhập mật khẩu thẻ ATM, mật khẩu ViettelPay và xác nhận OTP để hoàn tất quá trình liên kết

-    Điều kiện:  Đề liên kết ATM ngân hàng MB, bạn cần:

+   Đã đăng ký dịch vụ SMS SmartBanking

+   Số điện thoại Viettelpay phải trùng với SĐT đăng ký SMSBanking tại ngân hàng MB.

+   Số giấy tờ tùy thân đăng ký Viettel Money phải trùng với số giấy tời tùy thân đăng ký tại ngân hàng MB