Liên kết thẻ Sacombank

 • 1
  Liên kết thẻ Sacombank

  - Tại màn hình trang chủ ứng dụng Viettel Money.

  - Chọn chọn mục "Cá nhân", chọn Tài khoản liên kết

  Lưu ý: Tại 1 thời điểm, Khách hàng chỉ có thể liên kết 1 thẻ ATM  với 1 thuê bao Viettel Money.

 • 2
  Chọn Sài Gòn Thương Tin - Sacombank (STB)
  Lưu ý: KH sử dụng thẻ nội địa Sacombank có đăng ký Internet Banking/Mobile Banking của Sacombank
 • 3
  Nhập thông tin trên thẻ

  - Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin thẻ theo yêu cầu (các thông tin phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở Sacombank)
  - Chọn "Liên kết thẻ"

  Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất.

-    Điều kiện:  Đề liên kết ATM ngân hàng Sacombank, bạn cần:

+   Đã đăng ký dịch vụ Internet Banking/ Mobile Banking của ngân hàng Sacombank.