Liên kết thẻ VietinBank

 • 1
  Liên kết thẻ ATM VietinBank

  - Tại màn hình trang chủ ứng dụng Viettel Money.

  - Chọn chọn mục "Cá nhân", chọn Tài khoản liên kết

  Lưu ý: Tại 1 thời điểm, Khách hàng chỉ có thể liên kết 1 thẻ ATM  với 1 thuê bao Viettel Money.

 • 2
  Chọn VietinBank
  Lưu ý: 
  - Thẻ nội địa có đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến của VietinBank.
  - Số điện thoại đăng ký ViettelPay phải trùng với số điện thoại đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.
 • 3
  Nhập thông tin trên thẻ

  - Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin thẻ theo yêu cầu (các thông tin phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở VietinBank)
  - Chọn "Liên kết thẻ"
  - Nhập mã OTP để hoàn tất liên kết tài khoản