Maritime Bank

 • 1
  Chọn chức năng thanh toán khoản vay
 • 2
  Chọn chức năng thanh toán Maritime Bank
 • 3
  Tìm kiếm và thanh toán khoản vay
  Bạn có thể tìm kiểu theo mã hợp đồng hoặc ID thẻ
 • 4
  Nhập mật khẩViettel Money và OTP để xác nhận giao dịch