Mirae Asset

 • 1
  Chọn Mirae Asset
  Đăng nhập ứng dụng Viettel Money >> Chọn Xem thêm >> Chọn  Tài chính bảo hiểm >> Chọn  thanh toán khoản vay >> Thu hộ tài chính OCB
 • 2
  Nhập mã hợp đồng/CMND
  - Nhập mã hợp đồng hoặc số CMND, chọn Kiểm tra
  - Chọn hợp đồng cần thanh toán (nếu số CMND có nhiều hợp đồng vay)
 • 3
  Nhập số tiền thanh toán
 • 4
  Xác nhận giao dịch

  - Kiểm tra thông tin, chọn nguồn tiền, chọn Thanh toán.
  - Nhập PIN, OTP để thực hiện giao dịch.

  Lưu ý: Mirae Asset gạch nợ vào 23h hàng ngày