Mua gói cước Viettel

 • 1
  Chọn chức năng mua gói cước Viettel
  Đăng nhập ứng dụng, chọn Xem thêm, tìm kiếm chức năng Mua gói cước Viettel hoặc tại mục Hóa đơn chọn Mua gói cước Viettel
 • 2
  Chọn gói cước cần mua
 • 3
  Xác nhận thông tin giao dịch
  Bạn có thể chọn "Thay đổi" để chọn nguồn tiền
 • 4
  Xác thực giao dịch
  Nhập mật khẩu và OTP để hoàn tất giao dịch