Nạp điện thoại

 • 1
  Chọn chức năng Nạp điện thoại
  Đăng nhập ứng dụng, chọn chức năng nạp điện thoại
 • 2
  Chọn số tiền cần nạp
 • 3
  Kiểm tra giao dịch
  Bạn có thể chọn "Thay đổi" để chọn nguồn tiền
 • 4
  Xác thực giao dịch
  Nhập mật khẩu và OTP để hoàn tất giao dịch 
Dịch vụ cho phép nạp điện thoại/thanh toán cước cho thuê bao di động Viettel/Ngoại mạng