Nạp tiền bằng hình thức chuyển tiền từ Internet banking của các ngân hàng

  • 1
    Kiểm tra số tài khoản, số thẻ

Thực hiện Chuyển tiền theo số thẻ/chuyển tiền theo số tài khoản từ Internet banking của các Ngân hàng

+ Để kiểm tra số tài khoản ViettelPay: Đăng nhập ứng dụng Viettel Money, Cá nhân, chọn "Tài khoản ViettelPay"

+ Để kiểm tra số thẻ ViettelPay: chọn Cá nhân, chọnThẻ, chọn Thẻ ViettelPay (nếu bạn đã đăng ký phát hành thẻ vật lý)

 

Từ khoá liên quan: