Nạp tiền từ Ngân hàng đã liên kết

 • 1
  Chọn Nạp tiền
  Tại trang chủ ứng dụng Viettel Money, Chọn Nạp tiền, lựa chọn loại tài khoản cần nạp
 • 2
  Chọn loại tài khoản cần nạp tiền
 • 3
  Nhập số tiền muốn nạp
 • 4
  Chọn nạp tiền từ nguồn tiền đã liên kết
  - Trường hợp chưa có tài khoản liên kết, bạn có thể chọn "Liên kết và nạp ngay" để thực hiện liên kết tài khoản
 • 5
  Xác nhận thông tin giao dịch
 • 6
  Nhập mật khẩu Viettel Money và OTP
Lưu ý: Nguồn tiền từ Bankplus Ngân hàng MB, BIDV, VBA, LPB sẽ thêm phí phụ thu do Ngân hàng quy định.