Nạp tiền từ tài khoản Viettel Money khác

 • 1
  Chọn chức năng chuyển tiền
  Đăng nhập ứng dụng Viettel Money, chọn chức năng "chuyển tiền".
 • 2
  Chọn chức năng chuyển tiền đến số điện thoại
 • 3
  Chọn nguồn tiền muốn nạp
 • 4
  Nhập thông tin giao dịch

  - Nhập thông tin số tiền muốn chuyển, nội dung chuyển

  - Nhập mật khẩu ứng dụng Viettel Money và nhập OTP để hoàn tất giao dịch