Thanh toán OCB

 • 1
  Chọn Thanh toán OCB
  Đăng nhập ứng dụng Viettel Money >> Chọn Xem thêm >> Chọn  Tài chính bảo hiểm >> Chọn  thanh toán khoản vay >> Thu hộ tài chính OCB
 • 2
  Nhập thông tin tra cứu
  - Chọn tra cứu theo "Số CMND/Thẻ căn cước" hoặc "Số hợp đồng"
  - Nhập thông tin tương ứng đã chọn
  - Chọn "Kiểm tra"
 • 3
  Nhập số tiền thanh toán
 • 4
  Xác nhận giao dịch
  - Kiểm tra thông tin, chọn nguồn tiền, chọn Thanh toán.
  - Nhập PIN, OTP để thực hiện giao dịch.