Rút tiền tại ATM MB Bank

 • 1
  Chọn chức năng "Rút tiền"
  Đăng nhập ứng dụng, chọn "Xem thêm", tìm kiếm hoặc chọn chức năng "Rút tiền"
 • 2
  Chọn tài khoản cần rút
  - Lưu ý: chức năng rút tiền tại ATM MB chưa hỗ trợ nguồn tiền Tiền di động
 • 3
  Chọn Rút tiền tại ATM MB
 • 4
  Nhập số tiền, số điện thoại nhận mã rút tiền

  Chọn hoặc nhập số tiền cần rút, số điện thoại nhận mã rút tiền => chọn Tiếp tục

  - Bạn được rút tối thiểu 50.000VNĐ/giao dịch, tối đa 10.000.000VNĐ/ giao dịch

 • 5
  Xác nhận giao dịch

  Kiểm tra lại thông tin giao dịch rút tiền và chọn Xác nhận => nhập PIN, OTP để xác nhận giao dịch.

  Hệ thống sẽ gửi bạn tin nhắn chứa mã rút tiền, bạn có thể mang mã rút tiền ra cây ATM MB gần nhất để thực hiện rút tiền.