Thanh toán SHB Finance

 • 1
  Chọn thanh toán SHB Finace
  Đăng nhập ứng dụng Viettel Money >> Chọn Xem thêm >> Chọn  Tài chính bảo hiểm >> Chọn  thanh toán khoản vay >> SHB Finace
 • 2
  Nhập số hợp đồng >> Nhấn ‘Kiểm tra’
 • 3
  Nhập số tiền cần thanh toán
 • 4
  Xác thực giao dịch