Tags: 200000 điểm giao dịch

Kết quả tìm kiếm với Tags: 200000 điểm giao dịch

[Tin tức] Hơn 200.000 điểm nạp/rút tiền – Người dân bước chân ra đường là thấy Viettel Money (10:10, 28/11/2021)

Tận dụng mạng lưới Viettel, kết hợp cùng các đối tác chuỗi, Viettel Money sở hữu hơn 200.000 điểm giao dịch trên cả nước, nhiều gấp 20 lượng chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng hiện có. Việc này hỗ trợ người dân mọi miền Tổ Quốc, dù ở thành phố hay nông thôn vẫn có thể giao dịch tiền mà không cần tài khoản hay...