Tải và đăng ký qua ứng dụng Viettel Money

 • 1
  Tải ứng dụng
  Tải miễn phí bằng cách tìm kiếm ứng dụng “Viettel Money” trên App Store hoặc Google Play Store
 • 2
  Nhập số điện thoại đăng ký

  Mở ứng dụng, nhập số điện thoại đăng ký.

 • 3
  Xác thực đăng ký qua OTP
  Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại.
 • 4
  Lựa chọn dịch vụ bạn quan tâm
 • 5
  Bắt đầu khám phá Viettel Money