Thanh toán ACS

 • 1
  Đăng nhập Viettel Money >> Xem thêm >> Tài chính bảo hiểm >> thanh toán khoản vay >> Thu hộ tài chính ASC
 • 2
  Nhập mã Hợp đồng, bấm “Kiểm tra”
 • 3
  Kiểm tra thông tin, chọn “Thanh toán toàn bộ” hoặc “Thanh toán số tiền khác”, nhập số tiền, bấm “Thanh toán”
 • 4
  Kiểm tra thông tin, nhập mật khẩu Viettel Money và OTP để xác nhận thanh toán
Phí thanh toán dịch vụ: Miễn phí khi thanh toán trên ứng dụng Viettel Money