Thanh toán Tài chính bưu điện (PTF)

 • 1
  Chọn thanh toán Tài chính Bưu điện
  Đăng nhập ứng dụng Viettel Money >> Chọn Xem thêm >> Chọn  Tài chính bảo hiểm >> Chọn  thanh toán khoản vay >> Tài chính bưu điện
 • 2
  Nhập số CMND/CCCD hoặc số hợp đồng
 • 3
  Nhập số tiền cần thanh toán
 • 4
  Xác thực giao dịch

- Công ty Tài chính Bưu điện tên viết tắt là PTF, hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chuyên cung cấp các giải pháp tài chính cho tổ chức, cá nhân đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tiêu dùng, mua sắm… thông qua hình thức cho vay.