Thanh toán Toyota Finance

 • 1
  Chọn thanh toán Toyota Finance
  Đăng nhập ứng dụng Viettel Money >> Chọn Xem thêm >> Chọn  Tài chính bảo hiểm >> Chọn  thanh toán khoản vay >> Toyoya Finace
 • 2
  Nhập mã hợp đồng
  Nhập 6 số cuối hợp đồng, chọn Kiểm tra
 • 3
  Nhập số tiền thanh toán
 • 4
  Xác nhận giao dịch
  - Kiểm tra thông tin, chọn nguồn tiền, chọn Thanh toán.
  - Nhập PIN, OTP để thực hiện giao dịch.